Ekumenické stretnutie bratislavských duchovných

Ekumenické stretnutie bratislavských duchovných

Od septembra 2021 boli vymenovaní noví členovia Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Hneď od začiatku pôsobenia si Rada stanovila za cieľ častejšie sa stretávať s duchovnými predstaviteľmi i s laikmi z veľkej kresťanskej rodiny. Túžbou je viac budovať priateľské vzťahy a informovať sa navzájom o dianí v kresťanských spoločenstvách, ako i o možnostiach spolupráce. Takéto stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 4. decembra 2021 formou „online“. Zúčastnili sa ho traja členovia z katolíckej Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a traja evanjelickí duchovní z Bratislavy a okolia.

Témami na rozhovor boli ohliadnutie sa za návštevou pápeža Františka na Slovensku, akým novým výzvam čelia duchovní pri pastorácii počas pandémie COVID-19, a príprava ekumenickej bohoslužby počas januárového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Všetkých hlboko duchovne zasiahli príhovory pápeža počas slovenskej návštevy a inšpirujú nás do spoločnej práce. Vyzdvihli sa obetavé pastoračné služby všetkých kresťanských duchovných na kovidových oddeleniach nemocníc ako aj v karanténnych centrách počas prvej vlny pandémie. Stretnutie bolo veľmi obohacujúce a tešíme sa na spoločnú modlitbu za jednotu kresťanov v januári 2022.