Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

Veríme v lásku. To je názov ekumenického stretnutia pri modlitbe. 
KDE? Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, BA - Staré Mesto
KEDY? štvrtok, 20.10.2022
O KOĽKEJ? 18.00 - 19.00 hod.

Posledné udalosti spojené s tragickou nehodou na Zochovej ulici a zastrelením mladých ľudí na Zámockej ulici nás podnietili k tomu, aby sme sa stretli a modlili za pozostalých i tých, ktorí pre súčasnú situáciu a atmosféru v našom hlavnom meste trpia. Máme túžbu zhromaždiť sa v modlitbe so všetkými veriacimi kresťanmi, lebo my veríme v Lásku, ktorá je Osobou a ktorá má záujem o každý ľudský život. Príďte sa modliť spolu s nami.

PROGRAM: hudobné a modlitebné vstupy, spoločná modlitba "Otče náš" za obete násilia.

Pozvanie na modlitbu prijali:
Jozef Pajerský, rímskokatolícky kňaz, Farnosť sv. Martina Bratislava
Ivan Lukáč, evanjelický a. v. farár, CZ Bratislava