Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Naša planéta Zem sa mení činnosťou ľudstva a zasahuje negatívne do životného prostredia každého jedného z nás. Preto chrániť a starať sa o stvorenstvo by malo byť spoločenskou prioritou.
Je to i aktuálna ekumenická téma a dobrá príležitosť k jednotnej modlitbe a konkrétnej spolupráci. 
Preto pozývame aj Teba 30. septembra 2023 o 15.00 hod na frekventované turistické a pútnické miesto: ku kalvárii vo Svätom Jure (pri Pustom kostolíku), kde začneme ekumenickou modlitbou chvály za Božie stvorenstvo a budeme pokračovať konkrétnym ekologickým gestom- zbieraním odpadkov v okolí.
Pozývajú duchovní otcovia zo Svätého Jura p. Michal Koreň (ECAV), p. Pavol Póša (RKC) spolu s Ekumenickým výborom ECAV a Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.
Čas stvorenia je výročná kresťanská oslava modlitby a praktickej služby pre náš spoločný
domov. Spoločne sa celá ekumenická rodina naprieč svetom spája v modlitbe a ochrane
Božieho stvorenia. Obdobie začína 1. septembrom, Svetovým dňom modlitby za ochranu
stvorenia a končí 4. októbra, sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna ekológie, ktorý je obľúbený mnohými kresťanskými denomináciami.