Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

Ekumenický výbor ECAV a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy Vás pozývajú na Ekumenickú modlitbu pri príležitosti Oslavy Božieho stvorenstva & spoločné upratovanie lesa
v MČ Bratislava- Dúbravka. Podujatie sa uskutoční 24. septembra 2022 o 9:00 pri Kostole sv. Kozmu a Damiána v Bratislave - Dúbravke.