Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spoločne s Ekumenickým výborom ECAV a farármi zo Svätého Jura Michalom Koreňom (ECAV) a Pavlom Póšom (RKC), usporiadali v sobotu 30. septembra 2023 na svätojurskej kalvárii pri Pustom kostolíku ekumenickú modlitbu chvály za Božie stvorenstvo a to počas ekumenického liturgického obdobia nazývaného "Čas stvorenstva"

V tomto čase sa celá kresťanská rodina vo svete spája v modlitbe a ochrane Božieho stvorenia. Obdobie začína 1. septembrom, Svetovým dňom modlitby za ochranu stvorenia, ktorým zároveň začína nový liturgický rok v Pravoslávnej cirkvi, a končí 4. októbra, sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna ekológie, ktorý je obľúbený u mnohých kresťanských denominácií.

Kalvária pri Svätom Jure má značný pútnický i turistický význam. Mnohí pútnici ako aj cyklisti z malokarpatského regiónu sa zastavujú na tomto mieste v blízkosti stredovekého Pustého kostolíka pri rozľahlých viniciach. A na tomto mieste v posledný septembrový deň sa približne tri desiatky kresťanov spojilo v ekumenickej modlitbe, po ktorej nasledovali konkrétne gestá k ochrane prírody: čistenie okolitej prírody od odpadkov a zasadenie stromu ekumenického priateľstva - 1,5- metrového buku. Veriaci zotrvali v príjemnej priateľskej atmosfére pri káve a dobrom jedle priamo na kalvárii.

foto: účastníci

Galéria k článku

Účastníci