Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Nachádzame sa vo vzácnom období ekumenickej oslavy Božieho stvorenia. Je to obdobie medzi 1. septembrom až 4. októbrom. Dátumy nesú v sebe ekumenické vymedzenie svetového dňa modlitby za Božie stvorenie, ktoré ustanovil ekumenický pravoslávny patriarcha Demetrios I. v roku 1989 práve na 1. september a 4. október je v katolíckom obrade sviatkom sv. Františka, patróna zvierat a životného prostredia.

Téma ekumenicky sláveného obdobia nás vyzýva k obnove nášho spoločného domova, ktorý je domovom pre všetkých.

Pripojme sa k tejto ekumenickej iniciatíve aj my v našich cirkevných zboroch. Pred nami je dobrá príležitosť spomenúť toto obdobie pri poďakovaniach za úrady zeme. Inšpirovať sa niektorými prvkami pripravenej liturgie k ekumenickej bohoslužbe alebo usporiadať celú ekumenickú bohoslužbu s témou Obnovy nášho spoločného domova za účastí farností a zborov iných kresťanských spoločenstiev. Táto bohoslužba sa podľa autorov materiálu žiada usporiadať v exteriéri, uprostred Božieho stvorenia, nie len medzi múrmi kostolov.

V preloženom materiály, ktorý vám ponúkame na inšpiráciu a použitie, je okrem liturgie ekumenickej bohoslužby uvedená aj spoločná modlitba a témy jednotlivých nedieľ tohto liturgického obdobia aj s krátkymi poznámkami k biblickým textom.

Tohtoročná téma pozývala aj k praktickému zapojeniu do obnovy nášho domova spoluprácou s miestnymi aktivistami, či samosprávami. Napríklad pri upratovaní odpadu v prírode a podobne.

Zaujímavý je i symbol Abrahámovho stanu, ktorý predstavuje pohostinnosť spoločného domova – Zeme, ktorá sa otvára nám všetkým.

Viac k téme a tomuto ekumenickému liturgickému obdobiu na www.seasonofcreation.org.

Čas stvorenia je ekumenická iniciatíva viacerých ekumenických organizácii vrátane Svetovej rady cirkvi alebo Svetového luteránskeho zväzu. Pozýva nás k praktickému nazeraniu na náš kresťanský život a službou nášmu okoliu a k ochranou Božie stvorenia v ochrane životného prostredia. Téma ochrany životného prostredia a dopad činnosti človeka na zmenu klímy sú aj biblickými témami na ktoré v cirkvi nesmieme zabúdať.

Čas stvorenia 2021.pdf