30. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

30. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 2024

Ekumenické spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev v Košiciach 23. januára 2024 o 18.00 hod. vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach spoločne predniesli modlitby na bohoslužbe slova za jednotu kresťanov 2024. Ústrednou témou a mottom boli slova z Lukášovho evanjelia (10,27). MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO v ktorom je zvýraznená evanjeliová výzva o pocestnom Samaritánovi a Ježišovej rade, kto je náš blížni.

Hlavným kazateľom bol pastor Apoštolskej cirkvi v Košiciach Mgr. Miroslav Tóth, ktorý zvýraznil myšlienky, že pre každého človeka láska je iná. Najviac  však milujeme Boha, tým že žijeme jeho slovo. Tohtoročné modlitby pripravili ekumenický tím z Burkiny Faso, ktorému pomáhalo miestne Spoločenstvo Chemin Neuf (SCN). Ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov sa zúčastnili predstavitelia všetkých kresťanských cirkvi v Košiciach a ŽNO. 

V závere sa moderátor ES v Košiciach poďakoval Bohu za 30 rokov existencie Ekumenického spoločenstva v Košiciach, ktoré zdokumentovali v publikácii Ekumena Košice (1993-2024).Poďakoval sa Magistrátu mesta Košice, ktoré počas 30 rokov existencie podporovalo činnosť Ekumenického spoločenstva. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí tvorili tento dokument. V závere sa prihovoril primátor mesta Ing. Jaroslav Poláček a viceprimátora Mgr. Lucia Gurbalová a popriali ES a všetkým košičanom odovzdanosť v modlitbe do Božej prozreteľnosti a ochrany.