20. výročie dohody o svätom krste

20. výročie dohody o svätom krste

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (List Efezanom 4, 5) Dnes si pripomíname dôležité ekumenické výročie. Pred 20 rokmi, 4. júna 2001 podpísali predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi obidvoch obradov "Dohodu o svätom krste".