Archív 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. slávnosť vianočnú 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. slávnosť vianočnú 2017

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Z roka na rok, z nedele na nedeľu počúvame a spievame túto hymnu anjelov na Božiu slávu. Je to tak už skoro vo všetkých končinách zeme, v množstvách jazykov, všade tam, kde z Božej milosti zaznela zvesť o Ježišovi Kristovi, o tom milostivom Pánovi, ktorý prišiel na našu zem ako človek, a predsa Boh, aby hľadal a spasil všetko, čo bolo zahynulo pre hriechy, aby hľadal a zachránil nás všetkých.

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Vianočné želanie 2017

Zbierka CPP 5 − 2017

Inštalácia  v Horných Zeleniciach

Inštalácia v Horných Zeleniciach

V Ev. a. v. chráme Božom v Horných Zeleniciach 10. decembra 2017 seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novú zborovú farárku Olinu Kolarovú. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Čo nájdete v Dúhe v januári 2018?

Vkladačka: Novoročná hra - Dary pre Kráľa kráľov
Pán Ježiš uzdravuje – Kanaánka
Veselé počítanie alebo ako sme hľadali hríbiky do novoročnej kapustnice
Pesnička s úlohou: Hviezda nad Betlemom
Evanjelické osobnosti: Ján Kollár
Cirkevné sviatky : Mudrci
Na detskej besiedke: Nevzdávaj sa, bojuj a ver!
Detské besiedky z Bystrého a Boliarova

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 8. 12.

Piate zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v tomto roku sa konalo 8. decembra 2017 v Bratislave.

Sviatočné slovo na Vianoce 2017

Sviatočné slovo na Vianoce 2017

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Stredisko pre sociálnu prácu v Kovačici a CZ ECAV Podlužany v roku 2017 pokračovali v myšlienke, ktorá už mnoho rokov realizuje cez darovanie vianočných balíkov pre detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

V piatkový večer 15. 12. 2017 sa uskutočnila adventná večiereň, ktorú viedol zborový kaplán Milan Bartko, spojená s vystúpením študentského speváckeho zboru z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

Služby Božie v evanjelických kostoloch v Bratislave – Vianoce 2017 a Nový rok 2018

Služby Božie v médiách – Vianoce 2017

RTVS – Rádio Regina
24. 12. – Štedrý večer – Hnúšťa – 16.00 hod.

Televízia TA3
24. 12. – Štedrý večer – Šamorín – 16.00 hod.

RTVS – Slovenská televízia – DVOJKA
25. 12. – 1. slávnosť vianočná – Chmeľov – 10.00 hod.

Vianočný muzikál v Siladiciach 28. 12.

Vianočný muzikál v Siladiciach 28. 12.

Nové na ITV - Teologická konferencia 2017

Nové na ITV - Teologická konferencia 2017

Nové na ITV - Opera Hrad prepevný 31. 10.

Nové na ITV - Opera Hrad prepevný 31. 10.

Vyšla monografia v nemčine

Vyšla monografia v nemčine

Generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., nedávno vyšla monografia pod názvom „Evangelisch in der Slowakei. Profile. Positione. Perspektiven“.

Posviacka obnoveného chrámu vo Vyšnej Slanej

Posviacka obnoveného chrámu vo Vyšnej Slanej

V CZ ECAV Vyšná Slaná v mrazivú 2. adventnú nedeľu 10. 12. 2017 pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin vykonal posviacku obnoveného Božieho chrámu.

Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Kniha "Púť, hľa, dlhá...", ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín obce, zaznamenala okrem čitateľského záujmu a aj ďalší úspech: v 9. ročníku ankety Kniha Záhoria 2016 sa umiestnila na druhom mieste spomedzi 53 knižných titulov.

Adventné zastavenie v Rači 17. 12.

Adventné zastavenie v Rači 17. 12.

CZ ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v Evanjelickom kostole v Rači, Alstrova 39, na 3. adventnú nedeľu 17. 12. 2017 o 15.00 hod.

Predvianočná SPK Bratislavského seniorátu

Predvianočná SPK Bratislavského seniorátu

V Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave sa 6. 12. 2017 uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Osobitne boli na ňu pozvaní sestry farárske vdovy a duchovní na dôchodku.

Svetlo pre Kráľovú 17. 12.

Svetlo pre Kráľovú 17. 12.

CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na adventný koncertu Janka Siromu v Ev. kostole Modre-Kráľovej po zapálební 3. adventnej sviece 17. 12. 2017 o 15.00 hod.

Benefičný koncert "Svet lásku má"

Benefičný koncert "Svet lásku má"

V sobotný večer 2. 12. 2017 sa v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka konal 2. ročník benefičného koncertu Svet lásku má. Pred vyše tristočlenným zhromaždením sa predstavilo 25 účinkujúcich.

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

Staršie
Strana 1 z 27