Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa

Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa

Zbor biskupov ECAV na Slovensku, ktorý v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku je zodpovedným orgánom cirkvi v duchovných veciach, konštatuje, že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave.
To bol dôvod, prečo Zbor biskupov ECAV na Slovensku nesúhlasil po skončení pracovného pomeru na dobu určitú s uzatvorením novej pracovnej zmluvy.

Stanovisko synody k rodine a manželstvu