Slovensko má nového prezidenta

Slovensko má nového prezidenta

Zvolený prezident SR Peter Pellegrini sa 15. júna 2024 ujal prezidentského úradu v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave počas slávnostnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Medzi hosťami bolo aj Predsedníctvo ECAV.

Po ukončení slávnostnej schôdze nasledovala slávnostná omša Te Deum v Katedrále sv. Martina. Predsedal jej bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa prítomným prihovoril aj v homílii.
V rámci svätej omše zazneli aj dva príhovory. S prvým vystúpil Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. S druhým Pavol Breiner, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príhovor brata generálneho biskupa ECAV, Ivana Eľka, predsedu Ekumenickej rady cirkví, vám prinášame v plnom znení:

Vaša Excelencia, pán prezident Peter Pellegrini a vaši najbližší,
vážení predstavitelia politického, diplomatického a verejného života,
vážení predstavitelia cirkví a náboženských spoločností,
hostia tejto slávnostnej bohoslužby Te Deum, milí televízni diváci. 

      Pokladám si za veľkú česť, že môžem prehovoriť v tejto chvíli a pozdraviť Vás, pán prezident, v mene desiatich členských a pridružených cirkví Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. My, kresťania pochádzajúci z ortodoxnej, reformačnej, či prebudeneckej duchovnej tradície, sa pripájame k mnohým tým, ktorí vám želajú do dní ktoré vás čakajú štátnickú múdrosť, pevný charakter, nesebeckú myseľ a dobré zdravie. 
      A želáme vám tiež to, čo my, kresťania, nazývame milosťou a tak to i zažívame. Mám na mysli skúsenosť, že v živote nemusíme rátať iba s tým, čím sami sme, akí sme a čo dokážeme vyprodukovať z vlastných síl, kvalít a schopností, ale že do nášho života dokáže vstúpiť – zvyčajne úplne mimo našich prepočtov – slobodná, fascinujúca a bezpodmienečná dobrota Boha, ktorý sa nám dal poznať v Pánovi Ježišovi Kristovi. V nej dostávame viac, ako si sami zaslúžime a dokážeme dávať viac, ako sme sami schopní. Ona robí únosnými naše chyby a nedostatky a ak sú úprimne vyznané, prikrýva ich odpustením. Každodenne zakúšame, že Božia milosť dokáže pripraviť a dať ľuďom a svetu viac a lepšie, ako si sami dokážeme predstaviť a rozumieť. 
      Ako prvé vyslovujeme teda naše úprimné priania do vašej funkcie hlavy štátu a završujeme ich prianím Božej milosti. 
      Ako druhé si dovoľujeme vyjadriť našu prosbu a očakávanie. Vážený pán prezident, napriek tomu, že ste politický človek a pochádzate z politického, straníckeho prostredia, prosíme vás a dovoľujeme si očakávať od vás, že budete prezidentom všetkých občanov Slovenska. Možno je to už opočúvaná floskula. Ale táto opočúvaná floskula je zároveň veľkým umením. Človek v ňom musí istým spôsobom poprieť seba samého, svoje doterajšie modely uvažovania, hodnotový rámec v ktorom sa pohyboval, mentálnu blízkosť k istým témam a ľuďom, sympatie k určitým typom prostredia. Nie každý to dokáže. Nie každý to dokáže ihneď. Nie každý to dokáže tak, aby to bolo jeho trvalou, nie iba príležitostnou vlastnosťou a postojom.
      Zdôrazňujem, že hovoríme o prezidentovi všetkých občanov Slovenska. Nevyužívame túto príležitosť, aby sme podsúvali myšlienku, že prezident by mal vnímať fakt, že 70% obyvateľov Slovenska sú nominálni kresťania a prihliadal naň. My v tejto chvíli nevytyčujeme hranicu medzi kresťanmi a nie kresťanmi. Nevytyčujeme ani žiadnu inú hranicu – politickú, ideologickú, kultúrno – etickú, popkultúrnu. Žiadnu. Napriek tomu, že sme reprezentanti duchovného stavu a sme v sakrálnom priestore, hovoríme o všetkých občanoch Slovenska.
      Cítime ako veľmi potrebné, aby napriek mnohým deliacim múrom, ktoré boli na našom malom Slovensku dovysoka vytýčené za ostatných tridsať, dvadsať, desať rokov, či za posledný rok, mohli mať občania Slovenska univerzálny bod, ku ktorému sa môžu všetci bez akéhokoľvek rozdielu vzťahovať so svojimi politickými, ľudskoprávnymi a občianskymi postojmi – a ním je nadstranícky prezident. Iste, nie všetci budú spokojní. Ale vy, prosíme, buďte napriek tomu otvorený ku všetkým rovnako.

Vaša Excelencia, pán prezident, prijmite prosím s porozumením túto úprimne vyslovenú prosbu.
Prijmite i naše pozdravy a priania, vyslovené v mene Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvanie na slávnostnú recepciu na Bratislavskom hrade prijali viacerí zástupcovia cirkvi na Slovensku a priestor bol aj na mnohé priateľské stretnutia. Slovensko má teda oficiálne nového prezidenta, Petra Pellegriniho. Prajeme veľa Božieho požehnania.