Milí moji... v Ježišovi volajme k Otcovi

Milí moji... v Ježišovi volajme k Otcovi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.5.2024