Milí moji... sledujte evanjelizačné podujatie "Pre Teba"

Milí moji... sledujte evanjelizačné podujatie "Pre Teba"

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 17.3.2024