Stanoviská a vyjadrenia

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV

Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV

Evanjelici vo voľbách rozhodli: ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Evanjelici vo voľbách rozhodli: ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Kondolencia k tragédii v Bratislave

Kondolencia k tragédii v Bratislave

Blahoželáme novému predsedovi KBS

Blahoželáme novému predsedovi KBS

Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu...

Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu...

Zbor biskupov ECAV dostal pozvanie zúčastniť sa na konferencii, ktorú organizovali CZ ECAV Bratislava- Staré mesto, spolu s OZ Signum – Dúhoví kresťania a OZ Starokatolíci na Slovensku pod názvom: "Kráčajme spolu- LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života". Keďže ani jeden z bratov biskupov sa na konferencii nemohol zúčastniť osobne, poslali svoje písomné stanovisko. Vzhľadom na zverejnenie jeho nepresných citácií a prepisov, vám ho prinášame v plnom znení.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Bratia a sestry, pripravili sme prehľad výsledkov volieb na post generálneho dozorcu ECAV vo všetkých cirkevných zborov. Zoznam je k dispozícii ako prehľadná tabuľka.

Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Milí členovia synody, generálneho presbyterstva, predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov, milí členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku!

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia,

dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 55-57)

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

25. marca 1942, teda pred 80 rokmi, odišiel zo Slovenska transport tisíc židovských dievčat do nacistického tábora v Osvienčime.

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k prebiehajúcej utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Viac ako 26 000€. Toľko eviduje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku od darcov do zbierky pre Ukrajinu. Aktuálne smeruje 15 000€ na účet Evanjelickej cirkvi na Ukrajine.

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry,
v piatok 25. februára 2022 podvečer sa uskutočnilo online rokovanie operatívnej skupiny, ktorá začína s riešením otázky pomoci utečencom z Ukrajiny. Tvorili ju členovia troch predsedníctiev cirkvi, riaditeľ GBÚ Ján Bunčák, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper, predseda Výboru zahraničnej misie Ján Matis a tajomníčka pre médiá Jana Nunvářová. V telefonickom spojení boli aj predstavitelia Ekumenickej pastoračnej služby OZ a OS SR Viktor Sabo a Milan Petrula.

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny

Udalosti posledných dvoch dní radikálne zmenili pomery nielen na Ukrajine, v Európe, ale možno povedať geopoliticky aj v celom svete. Prekročenie ukrajinských hraníc, agresívna vojenská intervencia strategických miest je jasným svedectvom prekročenia všetkých hraníc ľudskosti, morálnych hodnôt, pravdy a spravodlivosti. Dlhé mesiace klamstiev, poloprávd, prázdnych diplomatických gest sa pretavili do agresie nevídaných rozmerov, aké sme v európskom priestore nezažili od druhej svetovej vojny.

2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážené sestry a bratia, vedenia cirkevných zborov, vážené cirkevné zbory,
predstavitelia našej cirkvi boli v týchto pohnutých dňoch oslovení zástupcami občianskeho združenia Skutočné obete (https://skutocneobete.sk/), ktoré spája a podporuje rodiny a priateľov obetí pandémie koronavírusu COVID-19. V mene pozostalých po obetiach vyslovili prosbu o podporu rodín, ktoré v pandémii stratili svojich najbližších.

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

V týchto týždňoch a dňoch sme svedkami narastania vojenského a politického napätia medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň s tým, ako sa v krízovej pohraničnej oblasti zhromažďujú kontingenty vojsk a techniky, bežia aj politické rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, resp. NATO, či Ruskom a predstaviteľmi veľkých európskych štátov a inštitúcií. Ďakujeme Bohu, že ešte trvá tento čas milosti, ktorý dáva šancu na mier! Tešíme sa z každého prejavu napredovania mierovým smerom. I tak však narastajú obavy zo skutočného vypuknutia konfliktu, z utečeneckej krízy, z nezmerného utrpenia ľudí, zo šírenia konfliktu.

Informácia o budove internátu Svoradove 1

Informácia o budove internátu Svoradove 1

Stanovisko ECAV a Reformata s.r.o.  

k údajnému predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve ECAV na ulici Svoradove 1 v Bratislave

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku už od 12. marca pozývajú svojich veriacich k denným večerným modlitbám od 20.tej do 21. hodiny. Témy sú rôzne a týkajú sa epidémie koronavírusu, zdravotníkov, vládnych predstaviteľov, ale aj cirkvi či seniorov.

Novšie
Strana 2 z 2