Stretnutie kresťanov- bohoslužby ONLINE

Stretnutie kresťanov- bohoslužby ONLINE

Pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na Stretnutí Kresťanov vo Frankfurte nad Odrou - Słubice, bude Kirchentag vysielať otváracie a záverečné bohoslužby online v priamom prenose na platforme YouTube. Oslavujte s nami odkiaľkoľvek!

Otváracia bohoslužba „Nič nás nerozdelí“ sa bude vysielať z hlavného frankfurtského trhoviska - Brunnenplatz - v piatok 7. júna od 18.00 hod. Kázeň prednesú biskupi Dr. Christian Stäblein z Berlína a biskup Jerzy Samiec z Varšavy/Poľska. Liturgiu bude sprevádzať generálna superintendentka Theresa Rinecker, ako aj Frankfurtský ekumenický zbor a Kenya Music Project, Nairobi/Keňa

Úvodná bohoslužba
https://www.youtube.com/live/rPPnQEOguv8

Záverečná bohoslužba v nedeľu 9. júna o 10.00 hod. na námestí Brunnenplatz bude vysielaná aj na kanáli YouTube Dní kresťanských stretnutí. Kázeň prednesú ukrajinský biskup Pavlo Švarc z Charkova/Ukrajiny a Marta Zachraj-Mikolajczyk, Wroclaw/Poľsko. Liturgii budú predsedať biskup Christian Stäblein, Berlín, biskup Jerzy Samiec, Varšava/Poľsko, biskup Waldemar Pytel, Vroclav/Poľsko, a generálna superintendentka Theresa Rinecker.

Záverečná bohoslužba
https://youtube.com/live/ViZ1oqH_G-8?feature=share