Stretnutie kresťanov 2024 vo Frankfurte nad Odrou

Stretnutie kresťanov 2024 vo Frankfurte nad Odrou

Vážení hostia z blízkeho i ďalekého okolia, 

vitajte vo Frankfurte nad Odrou a v Słubiciach! Teší ma, že ste tu! 

Spolu s našimi partnermi z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín oslavujeme medzinárodné cirkevné dni v srdci Európy. Teším sa na stretnutie s vami. Teším sa na spoločné podujatia, na bohoslužby, na pestré a rôznorodé aktivity vo Frankfurte a v Słubiciach. Na stretnutie. Na modlitbu. Na rozhovory. Na panelové diskusie. Vitajte! 

Stretávame sa v čase krízy. Na mnohých miestach, vrátane Európy, zúri vojna. Konflikty dominujú v správach, strety sa zostrujú, riešenia konfliktov sú v nedohľadne. Tu vo Frankfurte a v Słubiciach by to malo byť iné, bude to iné. Hľadáme dialóg, snažíme sa nájsť riešenia na otázky, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede. Oslavujeme spoločne vo veľkej rozmanitosti. Vnímame sa ako tí, ktorí vedome formujú svoju rozmanitosť, ako kresťania, ako ľudia s vyznaním i bez vyznania, ako susedia. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Nič by nás nemalo oddeľovať - jedného od druhého. 

Evanjelická cirkev Berlín-Brandenbursko-sliezska Horná Lužica sa teší a je aj trochu hrdá na to, že spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania v Poľsku organizuje tieto nádherné dni. Sme vďační za naše silné cezhraničné väzby. Spoločne organizujeme 11. ročník Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy. Spoločne sa tešíme na to, že sa opäť stretneme po rokoch pandémie, ktorá viedla k zrušeniu plánovaného Stretnutia kresťanov v Grazi v roku 2020. 

Byť kresťanom je pestré, viera je rozmanitá. To sa odráža aj v pôsobivom programe na nadchádzajúce dni. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí pripravili tento program, a všetkým, ktorí sa na ňom podieľajú! Hovoríme rôznymi jazykmi, a predsa jedným spoločným: jazykom viery a srdca. Jedným pred Bohom. Využime tieto dni na diskusiu, oslavu, nechajme sa inšpirovať. Teším sa na stretnutie s vami!

Dr. Christian Stäblein
biskup Evanjelickej cirkvi Berlín Brandenbursko-sliezska Horná Lužica

PROGRAM na tiahnutie tu: 2024_CBT-Programmheft_SK-web.pdf

Bližšie informácie: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/zahranicie/stretnutie-krestanov-strednej-a-vychodnej-europy-2024

Prihlasovanie je online (aj v slovenčine): https://christlichebegegnungstage.de/tickets/