Regionálne stretnutie zástupcov cirkví GEKE

Regionálne stretnutie zástupcov cirkví GEKE

V dňoch 2. – 4. mája sa v Budapešti konalo regionálne stretnutie delegátov cirkví z desiatich krajín východnej Európy, od Pobaltia až po Balkán. Slovensko zastupovali Eva Guldanová (ECAV na Slovensku) a Pavol Erdélyi (Reformovaná kresťanská cirkev). Cieľom bolo pripraviť a naladiť sa na valné zhromaždenie GEKE, ktoré sa bude konať v rumunskom Sibiu v septembri tohto roku.  

Stretnutie zvolalo Centrum pre evanjelickú teológiu vo východnej Európe (ZETO), ktoré sa v tomto regióne venuje teologickým a ekumenickým úlohám. Centrum sa zameriava na prácu v krajinách, v ktorých sú pravoslávne cirkvi dôležitými partnermi v dialógu s protestantmi. Evanjelická luteránska cirkev a Reformovaná cirkev v Maďarsku boli hostiteľmi stretnutia. 

V tejto súvislosti delegátov privítal aj riaditeľ cirkevného úradu György Kramer a biskup Tamás Fabiny. Prácu počas týchto dní viedli Klara Tarr (Evanjelická luteránska cirkev v Maďarsku), Sandor Fazekas (Reformovaná cirkev v Maďarsku), Mario Fischer (CPCE) a Gerhard Servatius-Depner (ZETO). Účastníci stretnutia sa venovali najmä dokumentom, ktoré budú prezentované na valnom zhromaždení. Predniesli ich rečníci z Maďarska, Estónska, Rakúska a Rumunska, odborníci, ktorí sa podieľali na príslušných procesoch vypracovania týchto dokumentov. Diskutovalo sa aj o pracovných skupinách, ktoré budú na valnom zhromaždení a kandidátoch na členov Rady GEKE. 

Okrem toho sa zbierali pracovné námety pre budúce angažovanie sa GEKE. Generálny tajomník Mario Fischer zhrnul stratégiu GEKE na nasledujúce funkčné obdobie.