Emeritný biskup Carsten Rentzing navštívil ECAV na Slovensku

Emeritný biskup Carsten Rentzing navštívil ECAV na Slovensku

V dňoch 25.-29. apríla navštívil ECAV na Slovensku vzácny hosť – Dr. Carsten RENTZING, emeritný biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Sasku. Cieľom jeho návštevy boli stretnutia v rozličných oblastiach cirkvi: návšteva EBF UK, diakonické zariadenie, vidiecky cirkevný zbor, rozhovory s predsedníctvom cirkvi, návšteva služieb Božích s možnosťou kázania. Všetky tieto požiadavky sa naplnili v intenzívnych stretnutiach na EBF UK, v Stredisku evanjelickej diakonie na Partizánskej ulici v Bratislave a v cirkevných zboroch vo Vrbovciach a na Myjave. V programe nechýbala ani návšteva múzea sestier Royových v Starej Turej.

Evanjelickou teologickou fakultou previedol emeritného biskupa, jej históriu, štruktúru, perspektívy do budúcnosti a teologické ťažiská porozprával Maroš Nicák, prodekanom pre vedeckú činnosť a zahraničné styky. V SED na Partizánskej ulici previedla zariadením vzácneho hosťa a porozprávala o aktuálnej situácii sestra riaditeľka Beata Dobová so svojim tímom, ako aj so zástupkyňami ústredia ED Ľubicou Szabóovou-Vysockou a jej sekretárkou Máriou Hubovou.

Návšteva a spoznanie života cirkevných zborov Vrbovce a Myjava bolo veľmi srdečné. Dva rozdielne cirkevné zbory, ktorých minulosť je v mnohom podobná. Vďaka Bohu za Božích služobníkov, ktorí majú dostatok poznania, síl a vytrvalosti k tomu, aby z „ruín“ vybudovali obnovené dielo.

Príbeh obnovy cirkevného zboru Vrbovce porozprával domáci brat farár Miroslav Hvožďara. Presbyteri a ochotné pomocné sily v ten víkend pripravovali zabíjačkové hodovanie „Karmina“ pre všetkých členov cirkevného zboru. A ochutnávka týchto dobrôt neobišla ani vzácneho hosťa z Nemecka, ktorého sprevádzal brat generálny biskup Ivan Eľko a tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.
Carsten Rentzing poslúžil v nedeľu kázňou slova Božieho počas služieb Božích na Myjave. Po nich ukázal domáci brat farár Ján Velebír bratovi biskupovi kopaničiarsky kraj, ktorý sa stále môže pýšiť krásnou prírodou, výhľadmi na blízke pahorky i vzdialenejšie pohoria, chránenými prírodnými pamiatkami a zaujímavosťami.

Opýtali sme sa ho, ako vníma potrebu veriacich národných hrdinov pre cirkev?
„Z cirkví, aj z luteránskej cirkvi, vyšli rôzne významné osobnosti a my sa z toho, samozrejme, môžeme tešiť, môžeme byť na to aj trochu hrdí. U vás je ním politický činiteľ M.R. Štefánik, u nás teológ M. Luther, hudobník J. S. Bach, to všetko sú pre naše národy významní ľudia, ktorí vytvorili niečo ako identitu. Samozrejme, že národy ako aj cirkev sa na takýchto ľudí pozerá ako na ľudí a vieme, že majú veľkú silu. Ako ľudia mali však samozrejme aj slabosti, a preto nevkladáme svoju dôveru len do takýchto dôležitých osobností. Ako cirkev máme dôveru v nášho Pána Ježiša Krista a blahoslavený bude ten národ, ktorý vyhlási Ježiša Krista za svojho skutočného hrdinu.“

Ďakujeme všetkým ochotným bratom farárom a sestrám, ktorí otvorili svoje srdcia a ochotne poskytli informácie nielen z minulosti, ale aj prítomnosti k tomu, aby sa kúsok života z ECAV na Slovensku mohol šíriť skrze vzácneho hosťa v Nemecku.

Galéria k článku

Marcela Kmeťová