TLAČOVÁ SPRÁVA: V Ružomberku sa stretlo 2000 evanjelikov

TLAČOVÁ SPRÁVA: V Ružomberku sa stretlo 2000 evanjelikov LADISLAV KUKULA

Počas uplynulého víkendu 22. a 23. júna sa približne 2 000 evanjelikov z celého Slovenska stretlo v Športovej hale Koniareň a v evanjelickom kostole. Prilákal ich bohatý duchovný a kultúrny program. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV) si v tomto roku pripomína prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579) a 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899). 

Viera je síce osobná, ale nie súkromná záležitosť. Až v spoločenstve s inými kresťanmi získava svoju konkrétnu podobu. Zvlášť v časoch názorovej polarizácie a eskalácie napätia je práve viera v Krista tým spoločným menovateľom, ktorý nám umožňuje nachádzať spoločné východiská a ľudskosť; prekonávať to, čo nás rozdeľuje a naopak hľadať to, čo nás spája.

Počas nedeľných Služieb Božích, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS, generálny biskup ECAV, Ivan Eľko povedal: „Cesta Biblie k nám, na naše oltárne stoly, na stoly našich domácností, i na naše nočné stolíky, bola dlhá a dobrodružná. Dovoľme Biblii, aby bola aj dnes na ceste s nami!“ V kázni potom pokračoval biskup Východného dištriktu ECAV, Peter Mihoč: „Nech nás Biblia usmerňuje v našom premýšľaní a každodennom konaní. Nech v nás upevňuje skutočné hodnoty, ktoré stoja proti každej neprávosti, zlobe a nenávisti. Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí neprestali komunikovať, ktorí to nevzdali ani s Bohom, ani v zápase o dokonalejší svet.“

Súčasťou programu bola aj expozícia Príbeh Biblie - od tabuľky ku knihe, pripravená v rámci Roka kresťanskej kultúry. Práve vďaka exponátom sa mohli účastníci dotknúť histórie Knihy kníh.

Program vyvrcholil popoludňajším programom, ktorý sa opäť venoval Biblii. Dagmar Mozolová sa svojich hostí pýtala na ich osobné vzťahy k Božiemu slovu. Význam a hodnotu, ktorú pre veriaceho človeka Biblia má, podčiarkli svojimi piesňami aj účinkujúci hudobníci a speváci.

Galéria k článku

Ladislav Kukula