Spätná väzba: strašiak alebo pomocník?

Spätná väzba: strašiak alebo pomocník?

V zborovom dome v Púchove sa v utorok. 20. februára 2024. stretli evanjelickí farári, farárky a tiež zamestnanci biskupských úradov ECAV, aby sa spoločne vzdelávali. Vďaka Edukačno-misijnému centru ECAV a podpore zo Svetového luteránskeho zväzu, pripravil PhDr. Vladimír Straka zo vzdelávacej agentúry VOP školenie na tému: "Spätná väzba".


V prvej časti sa účastníci dozvedeli, čo je to "Johariho okno". Ide o nástroj, metódu v psychológii, ktorá vyjadruje vzájomné väzby medzi vonkajšími a vnútornými dejmi. Dá sa naznačiť: známe pre jednotlivca - otvorené a zatvorené, neznáme pre jednotlivca- skryté a neznáme.
Otvorené okno - veci, ktoré o sebe vieme a chceme aby ich o nás vedeli aj iní.
Zatvorené okno - veci, ktoré o sebe nevieme, ale vedia ich o nás iní.
Skryté okno - veci, ktoré o sebe vieme, ale nechceme aby ich vedeli iní, skrývame ich.
Neznáme okno - veci, ktoré o sebe nevieme a nevedia ich ani iní.


Komunikácia umožňuje meniť veľkosť jedných okien a naším cieľom by malo byť rozširovanie okienka vľavo hore.


Tréning bol spojený aj s aktivitami na zameranými na komunikáciu, spoluprácu a nechýbalo ani odovzdávanie spätnej väzby kolegom. Samozrejme, tej pozitívnej. Spomienkou teda každému účastníkovi zostane zoznam vlastností, ktoré si na ňom alebo na nej kolegovia vážia.  

V závere spoznali účastníci a radi to sprostredkujeme aj vám: Desatoro efektívnej spätnej väzby
1. Pripravenému šťastie praje
2. Sila empatie
3. Súkromie a čas
4. Priateľský duch
5. Objektivita
6. Dôsledky
7. Zaujímajte sa o pohľad druhého
8. Hľadajte možnosti riešenia a nepozerajte do minulosti
9. Zmieňujte pozitíva
10. Na záver urobte konkrétnu dohodu

Tak ako, ste pripravení, efektívne odovzdať spätnú väzbu a ste ochotní, ju od druhých aj prijať? Či už pôjde o pozitívnu alebo negatívnu... 

Galéria k článku

Jana Nunvářová