Výberové konanie na učiteľa/ku matematiky

Výberové konanie na učiteľa/ku matematiky

Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: učiteľ/ka ZŠ II. stupeň – matematika v kombinácii s iným predmetom.

Viac informácií: vyhlásenie výberového konania matematika.docx