Štúdium v USA aj v roku 2024

Štúdium v USA aj v roku 2024

Štúdium v USA pre žiakov gymnázií        
SAINT  PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI 
 
Spolupráca so strednou školou SAINT  PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, funguje od školského roku 2008/2009. 
V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2024/2025 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole:
 
Štúdium je pre žiakov gymnázií:                                    
2. alebo 3. ročníka na 4-ročnom štúdiu
sexta alebo septima na 8-ročnom štúdiu
2., 3. alebo 4. ročníka na 5-ročnom štúdiu 
 
Môžu sa prihlásiť žiaci z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev. 
 
 Základné informácie: 
 - Štúdium trvá od augusta 2024 do mája 2025
 - Škola ponúka čiastočné štipendium
 - Ubytovanie je na internáte
 
 - Informácie o škole nájdete: www.splhs.org
 
 Žiak si hradí: 
 - poplatok za štúdium cca 9 000,- USD (zahŕňa školné, ubytovanie, stravu a zdravotné poistenie),
- poplatok za test TOEFL www.saia.sk (ak žiak nemá iný jazykový test), 
- spiatočnú letenku do USA, víza,
- vreckové.
 
 K žiadosti a prihláške priložte odporúčania:
 Slovné hodnotenie žiaka a odporúčanie:
- od zborového farára v slovenskom a anglickom jazyku,
- od učiteľa anglického jazyka v slovenskom  a anglickom jazyku,
- od učiteľa matematiky v slovenskom a anglickom jazyku,
- od triedneho učiteľa v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Prihlášky posielajte do 12.2.2024 na adresu:
Generálny biskupský úrad
Edukačno-misijne centrum
Palisády 46
811 06 Bratislava
 
Informácie: + 421918 828 009, skoly@ecav.sk
Prihláška: Prihláška USA 2024-2025.docx