Štipendium od GAW

Štipendium od GAW

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2024/2025 v období od 1. 9. 2024 do 31. 7. 2025.
 
 Gustav-Adolf-Werk vypisuje štipendiá pre:
 • študentov/študentky v 2. polovici teologického štúdia, aby absolvovali študijný rok (ZS 2024/2025 s LS 2025) v Lipsku 
Ak počet žiadateľov prekročí dostupné miesta, vyhradzujeme si právo vykonať výber.
 
Žiadosť o štipendium GAW a následná žiadosť o miesto na univerzite sú dva nezávislé procesy.
 
K žiadosti o štipendium priložte:
 • písomnú žiadosť (formulár) 
 • životopis s fotkou
 • odporúčanie od vedenia cirkvi
 • potvrdenie univerzity o uskutočnení zápisu na univerzite (jednoduchá kópia)
 • opis akademickej dráhy
 • dve akademické odporúčania (iba pre študentov/študentky)
 • doterajšie študijné výsledky (napr. kredity)
vysokoškolský diplom/diplom o ukončení bakalárskeho štúdia
Ak nie sú v nemeckom alebo anglickom jazyku, vyžaduje sa úradne overený preklad 
 • predstavenie nazbieraných skúseností v sociálnej, pedagogickej a cirkevnej oblasti 
 • motivačný list/odôvodnenie voľby štúdia a študijného miesta
 • nemecký certifikát, minimálna úroveň B1 
Dôrazne upozorňujeme, že jazykové schopnosti sa vyžadujú na úrovni B1. Ak nebude preukázaná požadovaná úroveň, imatrikulácia na univerzite sa neuskutoční. 
 
Prosíme Vás, aby ste žiadosti podali prostredníctvom vedenia cirkvi v nemeckom jazyku (alternatíva v anglickom jazyku). Neskoré a neúplné žiadosti nebudú môcť byť zohľadnené. 
 
Štipendium zahŕňa:
 • 655 € mesačne pre študentov, (z toho je po odpočítaní nájomného 450€ k dispozícii)
 • zdravotné poistenie podľa potreby
 • príspevok na literatúru (až do 100 € na celý čas štúdia)
 • náhrada cestovných nákladov pri ceste tam aj späť 
 • poplatok za semester
 • cestovný lístok na verejnú dopravu v Lipsku
Na prípravu k študijnému pobytu je v ponuke intenzívny kurz nemčiny (úroveň B1) spravidla v septembri. Tento kurz je určený pre študentov teológie.
 
Študenti a študentky v Lipsku budú ubytovaní v študentskom domove Evangelischen Studienhaus, Sommerfelder Str. 20, D-04229 Lipsko. Navštevujú prednášky a semináre na teologickej fakulte, zúčastňujú sa na študijných podujatiach GAW, na prednáškach, kázňach a praxi v tamojších cirkevných zboroch. Vedie ich štipendijný poradca GAW, p. Johanna Scheithauer.
 
DÔLEŽITÉ:
Štipendisti našej organizácie by počas štúdijného pobytu v Nemecku nemali mať žiadne študijné povinnosti a skúšky vo svojich rodných krajinách a  mimo prednáškový čas by mali zažiť v Nemecku!
 
 
Žiadosť s požadovanými dokumentmi pošlite do 20.02.2024  na adresu:
Generálny biskupský úrad, Misijno-vzdelávacie oddelenie, Palisády 46, 810 00  Bratislava
 
Daniela Veselá, skoly@ecav.sk

Bližšie informácie: Bewerbungsantrag.docx