Športové hry evanjelických gymnázií 2023

Športové hry evanjelických gymnázií 2023

         Piaty ročník Športových hier evanjelických gymnázií sa uskutočnil v dňoch 8. a 9. júna 2023 v Badíne. Žiaci z našich siedmich gymnázií so svojimi pedagógmi sa stretli na obľúbenom podujatí, ktoré sme boli nútení kvôli pandémii presunúť až  o tri roky. Súťaže v Badíne sa konali na troch miestach - v športovej hale, na priľahlých ihriskách a v telocvični Domu Xaver, kde boli všetci účastníci aj ubytovaní. Súťažiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií v disciplínach: florbal dievčat, futbal chlapcov, volejbal zmiešaných družstiev a stolný tenis. Súťaže pripravili učitelia telesnej výchovy z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, ktoré bolo hostiteľom športových hier v spolupráci s Generálnym biskupským úradom v Bratislave a  Školským výborom ECAV.  
         Športová súťaž evanjelických gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti ECAV na Slovensku je organizovaná s cieľom vzájomného stretávania sa pri športe, spoznávania sa žiakov našich škôl a nadväzovania priateľstiev. Pre pedagógov toto stretnutie prináša výmenu skúseností. Do súťaže sa zapojili žiaci z gymnázia v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine, v Tisovci, Bratislave a domáci z Banskej Bystrice. Každú školu reprezentovalo 20 súťažiacich v sprievode so svojimi pedagógmi. 
Športové hry otvoril slovom Božím a modlitbou brat farár Roman   Dovala, zborový farár v cirkevnom zbore Badín. Za organizátorov súťažiacich privítala zástupkyňa riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici Slavka Keratová. Súťaže boli rozdelené podľa športových disciplín do telocvične, športovej haly a na ihrisko s umelým trávnikom pri športovej hale. 
         Na záver súťaží v športovej hale, prebrali si víťazi z rúk brata riaditeľa školy Slavomíra Hanusku trofeje: 

Florbal dievčatá:
 1. miesto – Evanjelické gymnázium J.A.Komenského Košice
 2. miesto – Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
 3. miesto – Evanjelické gymnázium Tisovec 
Futbal chlapci:
 1. miesto – Evanjelické lýceum Bratislava
 2. miesto – Evanjelické gymnázium J.Tranovského Liptovský Mikuláš
 3. miesto – Evanjelické gymnázium Martin
Volejbal, zmiešané družstvá:
 1. miesto - Evanjelické gymnázium J.Tranovského Liptovský Mikuláš
 2. miesto – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
 3. miesto – Evanjelické lýceum Bratislava
Stolný tenis:
 1. miesto – Evanjelické gymnázium Tisovec
 2. miesto – Evanjelické gymnázium Martin
 3. miesto Evanjelické lýceum Bratislava
Celkovým víťazom športových hier sa stalo: 
Evanjelické gymnázium J.Tranovského Liptovský Mikuláš
 
         Ďakujeme za výbornú organizáciu všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh športových hier. Za prípravu, pohostinnosť a ústretovosť patrí poďakovanie  škole – Evanjelickému gymnáziu Banská Bystrica, bratovi riaditeľovi  Slavomírovi Hauskovi, vyučujúcim telesnú výchovu, ktorí pripravili súťaže po odbornej stránke – Ondrejovi Smutnému a Petrovi Polakovičovi, všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí boli nápomocní a so žiakmi prišli súťažiacich povzbudiť.
         Ďakujeme zamestnancom Domu Xaver za starostlivosť a zázemie. Tiež obci Badín za prenájom športovísk. Spokojnosť účastníkov je odmenou pre organizátorov a zároveň veríme, že sa opäť stretneme na ďalších športových hrách.