Školská jedáleň v Prešove

Školská jedáleň v Prešove

Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej školy v Prešove hľadá pomocnú silu do ŠJ a hlavného kuchára/ku s predpokladaným nástupom od 01.02.2024 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár 

Výhody:
• skúsenosti s prácou a prax v školskej jedálni; 
• pozitívne hodnotenie z predchádzajúceho pracoviska. 

Požadované doklady: 
• Žiadosť o prijatie do zamestnania; 
• Profesijný životopis; 
• Doklad o vzdelaní (kópia); 
• Doklad o zdravotnej spôsobilosti (kópia); 
• Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Spôsob zasielania žiadostí elektronicky na: jedaleness@esspo.sk 
Termín zasielania žiadostí: 22. 12. 2023 
Pravdepodobný termín výberového konania: 05. 01. 2024 
Adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov tel.: 051/7721 401, e-mail: riaditel@esspo.sk