Počas februára otvorí EBF UK opäť svoje dvere

Počas februára otvorí EBF UK opäť svoje dvere

Bratia  a sestry, pozývame vás na blížiaci sa Mesiaci otvorených dverí (február), ktorý organizuje EBF UK za účelom flexibilného poskytnutia informácií o štúdiu, a to na základe dohodnutého termínu osobne, ako i online formou.

Sprievodca štúdiom na EBF UK ponúka uchádzačovi*ke súhrnné informácie o možnostiach štúdia, zahraničných mobilitách a spoločenskom živote v TD.

Sprievodca štúdiom na EBF UK (PDF - download):