Organizačné pokyny k seniorátnemu kolu BO 23/24

Organizačné pokyny k seniorátnemu kolu BO 23/24

Organizačné pokyny ku konaniu seniorálneho kola
biblickej olympiády z evanjelického a.v. náboženstva

 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka „Kód súťažiaceho“ na sutaze.edupage.org a následne kliknúť tlačidlo „Štart.“
 • Žiaci si môžu spustiť súťažný test aj priamo cez EduPage.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
Vypracovanie testu:
 • Testy sú prístupné 15.3.2022 v čase od 9:00 do 11:00.
 • O 11:00 skončí možnosť odovzdať test.
 • Po spustení testu má každý súťažiaci k dispozícii časovú dotáciu podľa kategórie, v ktorej súťaží.
 • Čas na vypracovanie testu sa počíta od spustenia testu.

 • 1. kategória S1, C1 - čas na písanie testu je 75 minút
 • 2. kategória S2, C2 - čas na písanie testu je 60 minút
 • 3. kategória S3, C3 - čas na písanie testu je 60 minút
 • 4. kategória S4, C4 - čas na písanie testu je 60 minút
 
 • V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci čas vypracovania testu.
 • Pretože sa tejto súťaže zúčastňujú veriaci mladí ľudia, veríme, že budete používať počítač, telefón a to čo máte okolo seba len na vzájomnú komunikáciu a súťaženie – nie na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov.
 • Výsledky zapisuje kliknutím každý súťažiaci sám za seba.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „Odovzdať“.
 • Ak sa vám náhodou počas súťaženia vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť cez sutaze.edupage.org zadaním vášho kódu. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test na inom počítači, systém vám ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia). Čas sa však počíta od prvého prihlásenia.
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „Odovzdať“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „Odovzdať“.
Prajeme Vám veľa úspechov!