EKG v Prešove hľadá učiteľov

EKG v Prešove hľadá učiteľov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Nemecký jazyk v kombinácii s nástupom od 01.09.2023.

Viac informácií: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov NEJ+ (1).pdf