EKG v Prešove hľadá učiteľa telesnej výchovy

EKG v Prešove hľadá učiteľa telesnej výchovy

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách
Telesná a športová výchova v kombinácii s nástupom od 01.09.2024.

Bližšie informácie: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľa-ku TSV.pdf