32. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

32. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. 

V roku 2024 si pripomenieme aj výročia významných slovenských osobností: 130. výročie úmrtia Sama Bohdana Hroboňa, evanjelického kňaza, básnika, jazykovedca, zberateľa ľudovej slovesnosti 
 
Vyhlásenie 32. ročník - https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/