Rozhlasový prenos z Banskej Bystrice, 25.2.2024

Rozhlasový prenos z Banskej Bystrice, 25.2.2024

Rozhlasový prenos Služieb Božích 09.00 – 10.00 z evanjelického kostola v Banskej Bystrici
Káže: Slávka Koštialová, zborová farárka
Čísla piesní: 393, 482, 82, 85, A30
Organ: Peter Bibza; trúbka: Andrej Sontag
Liturgujú: Slávka a Daniel Koštialovci