Príbeh Biblie – od tabuľky ku knihe- výstava v rámci RKK

Príbeh Biblie – od tabuľky ku knihe- výstava v rámci RKK

V rámci Evanjelického dňa 2024 v Ružomberku si mohli návštevníci pozrieť aj výnimočnú výstavu:  Biblia – artefakt lebo živá kniha?
Expozícia je zložená z unikátnych kúskov Biblií a archeologických artefaktov Michala Lapčáka. Medzi vzácne exponáty v jeho zbierke patrí kópia Gutenbergovho vydania Biblie, Aleppského kódexu či dvoch listov apoštola Petra z vatikánskych archívov.

Tento unikátny projekt sa stal súčasťou Evanjelického dňa v Ružomberku. V nedeľu 23. júna 2024 sa slovenskí evanjelici stretli na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie bolo zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. Je to dané tým, že v roku 2024 si pripomíname prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579). Zároveň si pripomíname 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899).

Jedinečná výstava, ktorá ukazuje ako Biblia vznikla a vyvíjala sa až do súčasnej podoby bude sprevádzať lektor Michal LAPČÁK. Expozícia súkromnej zbierky Michala Lapčáka je zoradená chronologicky od počiatkov písania po modernú knihu – Bibliu, s množstvom historických artefaktov, reprodukcií a originálov. Súčasťou výstavy boli aj tri komentované prehliadky. Podujatie bolo zadarmo - sprístupnené cca. 2000 účastníkom. 

Výstavu sme pripravili v rámci Roka kresťanskej kultúry. Práve vďaka exponátom sa mohli účastníci dotknúť histórie Knihy kníh.

Galéria k článku

Ladislav Kukula