Posledné zbohom sestre Hildegarde Fričovskej

Posledné zbohom sestre Hildegarde Fričovskej

So zármutkom oznamujeme Evanjelickej verejnosti, že Pán si k sebe povolal našu sestru Hildegardu Fričovskú, vo
veku 87 rokov.

Pohreb sa bude konať v sobotu 17.2.2024 o 11.000 hod. v kostole v Obišovciach.

Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a prajeme Božiu blízkosť.