Posledná rozlúčka s Alfrédom Baroškom

Posledná rozlúčka s Alfrédom Baroškom

Pán života povolal k sebe Ing. Alfréda Barošku, dozorcu CZ ECAV Kalná n. Hronom, dlhoročného dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, zástupcu Dištriktuálneho dozorcu. Brat Baroška zomrel 10. februára 2024 vo veku 82 rokov.

Alfréd Baroška bol poctivý a svedomitý Pánov služobník. Málo veľkých gest, skôr svedomitá služba.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyslovuje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým smútiacim.

“Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.” Žalm 73, 26

Pohrebná pobožnosť sa bude konať v pondelok 12. februára o 14,00 hod na cintoríne v Kalnej nad Hronom pred domom smútku. Na miesto posledného odpočinku v reformovanom cintoríne je možné sa odviezť autobusom pristaveným pred katolíckym cintorínom.