Opustil nás vzácny brat Pavel Brndjar

Opustil nás vzácny brat Pavel Brndjar

Opustil nás vzácny brat a priateľ našej evanjelickej cirkvi na Slovensku

Pre tých, čo ho poznali, chceme oznámiť, že spomedzi nás v dnešné ráno amerického času odišiel do večnosti Rev. Pavel Brndjar, STM, M.Div, emeritný biskup Slovenskej synody Sion Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. 

Jeho rodina pochádza z Klenovca. Bol pre nás na Slovensku veľkou oporou spolu s jeho bratom Jánom a sestrou Judith a synom Markom. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď bol zvolený za biskupa Slovenskej synody Sion, prišiel na Slovensko na návštevu našej cirkvi. Tak sa pričinil o začiatok spolupráce s našou cirkvou ešte pred zmenou spoločenských pomerov. 

Dnes je pomoc Slovenskej Synody Sion  ELCA pre našu cirkev a fakultu veľmi významná. Brat emeritný biskup Pavel Brndjar spolu s priateľmi v Amerike vytvorili výbor na zbieranie fondov na vybudovanie budovy EBF UK a významným spôsobom prispeli na tento cieľ. Bol odborníkom pre fundraising a teológiu kresťanského hospodárenia. Zabezpečil financie na program kresťanského hospodárenia (šafárenie) ECAV, ktorý sa realizoval cestou GBÚ. Jeho zásluhou, boli zorganizované viaceré konferencie, publikácie a pilotné projekty v našej cirkvi v období do roku 2006. Na EBF UK prispel následne viacerými prednáškami  v kontexte programu Univerzity Komenského “excelentná univerzita” v rokoch 2007 – 2012. 

Myslite, prosím, v modlitbách, na jeho manželku Pamelu, deti Mareka, Leah a Elisbeth v ich smútku. Bol mojím vzácnym americkým bratom a bude mi chýbať a určite tiež mnohým iným v Amerike a na Slovensku.