NOC KOSTOLOV 2024- aktuality

NOC KOSTOLOV 2024- aktuality

Milí priatelia, do pozornosti vám dávame kalendár podujatí v rámci Noci kostolov 2024. 
https://www.ecav.sk/public/events

Pripájame aj TÉZY Noci kostolov:

Noc kostolov je ekumenická
Podujatie Noc kostolov prezentuje podstatné charakterové črty zapojených kresťanských cirkví a približuje ich širokej verejnosti. Návštevníkom umožňuje prežiť rozmanitosť cirkevných spoločenstiev v Slovenskej republike a ich náboženského vyjadrovania.

Noc kostolov je zadarmo
Počas Noci kostolov je vstup do kostolov a na všetky sprievodné programy (koncerty, komentované prehliadky,...) ponúknutý návštevníkom zdarma.

Noc kostolov je dobrovoľná
Noc kostolov je založená na dobrovoľnej spolupráci cirkevných zborov, farností, rádov a ďalších kresťanských spoločenstiev. Je na jednotlivých kresťanských spoločenstvách, či sa chcú otvorením kostola a svojím programom pridať k tomuto podujatiu.

Noc kostolov motivuje, aktivizuje, zapája a rozvíja miestne spoločenstvo
Podoba programu podujatia je v kompetencii jednotlivých spoločenstiev. Jeho príprava je príležitosťou na zapojenie rôznych členov miestneho spoločenstva a na využitie ich talentov pre vzájomné duchovné a kultúrne obohatenie. Podujatie je tiež príležitosťou na rozvoj kreativity a organizačných schopností usporiadateľov.

Noc kostolov je apolitická a posilňuje porozumenie medzi ľuďmi
Noc kostolov nemožno využiť na politické účely, či politickú agitáciu. Myšlienky extrémizmu, či neznášanlivosti sú jej cudzie. Naopak, svojím charakterom, programom, atmosférou a celkovým zameraním sa snaží o budovanie vzájomného porozumenia medzi všetkými ľuďmi.

Noc kostolov je koordinovaná
Podujatie Noc kostolov je prepojené jednotným vizuálnym štýlom a termínom v Slovenskej, Českej, Rakúskej republike a v ďalších krajinách. Koordinátorom tohto podujatia v Slovenskej republike je Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s ECAV na Slovensku.