Modlitba Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku- za Slovensko

Modlitba Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku- za Slovensko


Preklad:
Dnes ťa, Bože, prosíme o požehnanie evanjelickej cirkvi na Slovensku. Nech je to miesto, kde sa srdcia veriacich formujú podľa Tvojej vôle. Duch Svätý nech vedie pastoračnú službu a vyučovanie, aby spásonosné posolstvo Ježiša Krista zaznievalo v srdciach všetkých členov spoločenstva.
Prosíme Ťa o múdrosť aj pre duchovných, aby mohli efektívne viesť spoločenstvo, inšpirovať k hlbšej viere a byť dobrými pastiermi svojich ovečiek. Otvorte srdcia veriacich pre potreby iných a dovoľte Cirkvi napĺňať poslanie lásky a diakonie.
Podporuj cirkevných predstaviteľov, aby boli silní vo viere, prekonávali ťažkosti a vždy hľadali Tvoju vôľu. Požehnaj aj Slovensko a jeho ľudí, aby sa usilovali o porozumenie a vzájomnú úctu. Amen
Situácia v Slovenskej republike
Slovensko má takmer päť a pol milióna obyvateľov. Česi, Rómovia a Maďari sú tri najväčšie menšiny v krajine. Slovensko vzniklo ako samostatný štát v roku 1993 po rozpade Československa a od roku 2004 je členom EÚ. Ekonomika Slovenska rastie, orientuje sa na odvetvia ako automobilový priemysel, elektronika či cestovný ruch. Prevažná väčšina obyvateľov sú kresťania: 68,9 % sú členovia rímskokatolíckej cirkvi. Luteráni tvoria 6,9 %, gréckokatolíci 4,1 %, reformovaní 2 % a pravoslávni 0,9 %.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Slovenskej republike združuje štvrť milióna veriacich vo vyše 320 cirkevných zboroch a je druhou najväčšou cirkvou v krajine. Cirkev zamestnáva vyše 350 duchovných a spravuje vyše 650 cirkevných budov. Je diakonicky a ekumenicky aktívny, vzdeláva duchovných na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.