Konfirmandi s generálnym biskupom

Konfirmandi s generálnym biskupom

Myšlienka navštíviť GBÚ a zorganizovať stretnutie konfirmandov s bratom biskupom vznikla pri plánovaní cesty do Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku. Premýšľala som nad tým, čím by sme mohli obohatiť náš výlet. Napadlo mi, že by pre konfirmandov mohlo byť zaujímavé stretnúť sa naživo najvyšším predstaviteľom našej cirkvi, bratom generálnym biskupom. A to som vôbec netušila, aké úžasné stretnutie nás čaká.

Po príchode na GBÚ nás privítal sám brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Prijal nás vo svojej rokovacej miestnosti a predstavil nám svoju prácu, úlohy a kompetencie. Zároveň nám predstavil svojich najbližších spolupracovníkov, medzi ktorých patrí osobný tajomník Boris Mišina a mediálna tajomníčka Jana Nunvářová. Následne sme mohli vstúpiť aj do jeho pracovne a jeden z konfirmandov dostal možnosť sadnúť si do kresla samotného generálneho biskupa, čo bolo pre neho veľkou cťou. V tejto jedinečnej miestnosti mali deti možnosť položiť bratovi biskupovi akúkoľvek otázku. Dozvedeli sa, akú čokoládu má rád, aký keksík má vždy vo svojej taške, na akom aute sa vozí a mnohé ďalšie. Odpovede však neprezradíme, spýtajte sa aj vy :)

Na záver návštevy sme navštívili kaplnku, v ktorej sa pravidelne všetkým zamestnancom zvestuje Božie Slovo a tiež rokovaciu miestnosť, v ktorej zasadá generálne presbyterstvo. Spoznali sme však aj jednu špeciálnu skrýšu, ale nikomu neprezradíme, kde sa nachádza. Čo ak sa niektorý z našich mládežníkov raz stane generálnym biskupom a bude sa do nej potrebovať skryť pred zvedavými novinármi, alebo konfirmandmi? Na rozlúčku brat biskup každému podal ruku, vyslovil požehnanie a odovzdal darček.

Návšteva GBÚ a stretnutie s bratom biskupom boli naozaj výnimočné. Naši konfirmandi vnímali vzácnosť tejto chvíle a neskutočne si vážili, že sa im brat generálny biskup napriek svojej zaneprázdnenosti s takou láskou venoval. Keď sme absolvovali celý program, nasledovalo zosumarizovanie výletu s otázkou, čo sa im najviac páčilo. Takmer všetky odpovede sa začínali rovnako: brat biskup. Jedna konfirmandka povedala celkom spontánne vetu : "Ten biskup je frajer." Prikladám ešte zopár vyjadrení účastníkov KONFIvýletu:

"Návšteva Bratislavy a biskupa bol celkovo výborný zážitok! Náš biskup je veľmi charizmatický a zaujímavý. Pravdupovediac som si ho predstavovala inak, ale bolo to milé prekvapenie."

"Som veľmi rada, že som mohla ísť do BA a veľmi sa mi páčilo to múzeum a určite tam niekedy pôjdeme aj s rodinou. Pán biskup bol veľmi milí a vtipný, som veľmi rada, že som sa s ním mohla stretnúť." 

"Mne sa veľmi páčilo, som rada že som mohla ísť. Najviac sa mi páčil pán biskup pretože bol vtipný a veľmi milý."

"Veľmi sa mi páčilo aj múzeum a aj aktivity, ktoré sme tam robili. A keď sme navštívili pána biskupa, bola som veľmi rada, že ho môžem osobne vidieť a spýtať sa ho rôzne otázky."

Vďaka bezprostrednosti, srdečnosti a úprimnosti brata generálneho biskupa pocítili naši konfirmandi, že sú jedineční a majú svoje miesto v našej drahej cirkvi.

ĎAKUJEME.