Komunikujme asertívne

Komunikujme asertívne

David Kálmán z Inštitútu stresu hovoril na workshope pre evanjelických farárov a zamestnancov GBÚ o asertivite. Efektívne, pozitívne a motivujúco komunikovať sa chcelo naučiť 12 účastníkov naprieč cirkvou. Školenie zorganizovalo Edukačno-misijné centrum ECAV s podporou Svetového luteránskeho zväzu.

Evanjelickí farári a farárky a tiež zamestnankyne GBÚ, prijali pozvanie do Púchova, na ďalšie z výborných školení. Hneď na začiatku zaznela dohoda, že pôjde o workshop a dohadovať nebudeme pravidlá, ale princípy. 

Každý z účastníkov si vypracoval vlastnú SWOT analýzu, pričom si zadefinoval svoje vlastné silné a slabé stránky v komunikácii, ale aj príležitosti a hrozby. Následne položil školiteľ jednoznačné otázky: Čo môžem spraviť pre to, aby som využil svoje silné stránky a čo spravím pre to, aby som eliminovala svoje slabé stránky? Čo konkrétne spravím pre to, aby som využila svoje príležitosti- ako často a akým spôsobom? Ako eliminujem hrozby, v ktorých mi hrozí emocionálne vypätie a stres?

A aké sú tie najdôležitejšie princípy, ktoré nám pomôžu správať sa v komunikácii asertívne?
- v komunikácii sú všetky zúčastnené strany partnermi- nie sme nadriadení ani podriadení
- správajme sa asertívne, nie agresívne, ani submisívne
- do komunikácie vstupujeme s trpezlivosťou a vytrvalosťou
- snažme sa vcítiť do potrieb, nastavenia a pozície druhej strany
- komunikácia je o dôvere a úprimnom záujme
- pochvalu odovzdávame verejne, kritiku osobne
- kladieme otvorené otázky
- očný kontakt a reč tela je často dôležitejšia ako obsah
- snažme sa už pred začiatkom komunikácie eliminovať predsudky
- dodržujme dohodnuté trvanie stretnutia, stojme si sa svojimi časovými nastaveniami
- moje áno ostatným, znamená nie pre mňa samého
- nechajme si čas na ticho

Na záver je dôležité poďakovať p. Kálmánovi za odborné, ale aj ľudské nastavenie celého stretnutia. Napriek tomu, že pracuje väčšinou s TOP manažérmi, toto školenie sa mu podarilo zacieliť priamo pre potreby účastníkov (čo naozaj nie je jednoduché). Stretnutie bolo otvorené, veľa sme sa pýtali, diskutovali, ponúkali naše návrhy na riešenia a otvorene diskutovali aj o citlivých témach. Samozrejme, nechýbali aktivity a odľahčené situácie. 

Bol to užitočný čas pre každého účastníka a veríme, že nabudúce sa podarí prísť aj vám.