Leto v sociálnych službách bez prestávky

Leto v sociálnych službách bez prestávky

Prichádza čas spájaný s prázdninami a dovolenkami, oddychom a odstupom od rôznych aktivít bežného pracovného týždňa či roka. Sú však aj oblasti života, kde nie možné urobiť si prestávku. Patria medzi ne aj sociálne služby a poskytovanie podpory a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Uvedomujeme si aké náročné je skĺbiť nepretržitosť služby a potrebu dovolenkového oddychu pre tých, ktorí službu poskytujú. V dôvere v Božiu pomoc a prisľúbenie, že kde sa dva alebo traja zídu v Božom mene je aj On - Pán Boh, Vás pozývame k spoločnej letnej aktivite:

  • Spojme sa spoločne v modlitbe za dostatok ľudí ochotných a vhodných do služby a za múdrosť pre zodpovedné osoby pri plánovaní služieb počas leta.
  • Ak máte vy alebo Vaši mladí príbuzní priestor a zariadenie sociálnych služieb (nielen diakonické) vo svojom okolí alebo poznáte niekoho, kto opatruje svojho blízkeho, oslovte ich s ponukou pomoci.

Možno zažijete novú skúsenosť ako dobrovoľník, možno nájdete letnú brigádu a možno aj nové pracovné uplatnenie.

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“ Matúš 7:7