180. výročie slovenskej hymny

180. výročie slovenskej hymny

Pred 180 rokmi prvý krát spievali Štúrovci slová piesne Nad Tatrou sa blýska, od r. 1993 slovenskej štátnej hymny.
Hymnická pieseň vznikla na prelome rokov 1843/44 a v rukopisnej pozostalosti Viliama Paulíniho – Tótha ju nájdeme pod zápisom: Prešporskí Slováci, budúci Levočané. Jej autorom sa uvádza Janko Matúška.

Slovenská štátna hymna vznikla na veľmi chytľavý nápev piesne Kopala studienku, ... v období, kedy Ľudovíta Štúra odvolali z postu námestníka Katedry reči a literatúry československej na bratislavskom evanjelickom lýceu. 

Jeho študentov to rozhorčilo natoľko, že sa rozhodli odísť z lýcea a doštudovať inde. Pri odchode skupinky 13 študentov do Levoče 5. marca 1848 ich iní študenti – bývalí kolegovia - vyprevádzali práve budúcou slovenskou hymnou.

Pôvodné znenie:
Ponad Tatrou blýska,
hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú!

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

To Slovensko naše
posiaľ roztratené,
vrahovia šturmujú,
Slovákov spojujú
v mesto založené.

Už Slovensko vstáva,
lôžko zanecháva,
hoj, rodinka milá,
hodina odbila,
šťastná matka Sláva.

Nech si kto chce hvízda,
nech spieva, ak môže,
my sa držme spolu,
spolu v tomto kolu,
nik nás nepremôže!

Ešte duby rastú
na krivánskej strane,
kto jak Slovák chodí,
nech knihy zahodí
a medzi nás stane.

https://www.youtube.com/watch?v=8DXLWhLkWEM