Zomrela sestra Zuzana Antalová

Zomrela sestra Zuzana Antalová

Pán života povolal k sebe našu spolusestru, Zuzanu Antalovú, manželku bývalého brata biskupa ZD ECAV Jána Antala. Sestra Antalová zomrela 2. júna 2024 vo veku 90 rokov.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyslovuje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým smútiacim.

“Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.” Žalm 73, 26

Pohrebná pobožnosť sa bude konať v stredu, 5. júna 2024 o 13.00 hod. v evanjelickom kostole v Rastislaviciach.