Televízny prenos z Batizoviec, 19.5.2024

Televízny prenos z Batizoviec, 19.5.2024

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať slávnostné Služby Božie na 1. slávnosť svätodušnú z evanjelického a. v. kostola v Batizovciach. Uskutočnia sa 19. 5. 2024 so začiatkom o 10.00 hod. na :Dvojke. 

Káže: Miroslav Maťo (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Batizovce), liturguje: Janka Maťová (zborová farárka Cirkevného zboru ECAV Svit). Na organe bude hrať Vladimír Andraš (zborový kantor). 

Spievať budeme piesne: 165, 167, 175, 169,  633, A - 42, 45.