Súbeh v CZ ECAV Vrbové

Súbeh v CZ ECAV Vrbové

Zborové presbyterstvo CZ ECAV Vrbové vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára.
Prihlášky môžete poslať do 14. júna 2024 na adresu:
Seniorský úrad Bratislavského seniorátu ECAV
Hlavná 265
925 27 Veľký Grob