Súbeh na zborového farára do Uhorského

Súbeh na zborového farára do Uhorského

Zborové presbyterstvo CZ ECAV Uhorské, vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára.

CZ patrí do Novohradského seniorátu, je zložený z matkocirkvi Uhorské a troch filiálok – Rovňany, Hradište a Krná.

 

Prihlášky môžete posielať do 31. júla 2024 na adresu:

Seniorský úrad Novohradského seniorátu ECAV

Partizánska 866/84, 985 01 Kalinovo