ROZHLASOVÝ PRENOS Z PREŠOVA, 28.4.2024

ROZHLASOVÝ PRENOS Z PREŠOVA, 28.4.2024

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Prešova sa uskutoční 28. apríla 2024 o 9:05 vo vysielaní Rádia Slovensko.

Kazateľka: Lenka Wagnerová
Liturg: Marek Cingeľ
Kantor: Juraj Lenhardt
Piesne:  122, 354, 345, 339, A 86