Pripravené je prvé rokovanie Synody v roku 2024

Pripravené je prvé rokovanie Synody v roku 2024

Vážená sestra, vážený brat, informujeme vás, že zasadnutie Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
sa bude konať dna 1. júna 2024 v Žiline, v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Zasadnutie synody bude zahájené slávnostnými službami Božími v sobotu ráno o 10:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja. 

Z rokovania pripravíme na webovej stránke ecav.sk aj tradičné spravodajstvo "Minúta po minúte". 

Program zasadnutia Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.pdf

Mgr. Ján Jančo
predseda synody predseda synody

Ing. Ivan Trepáč
za ordinovaných za neordinovaných