POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV 2024

POĎAKOVANIE KU DŇU UČITEĽOV 2024

Vážení učitelia, katechéti, kolegovia, všetci, ktorí sa venujete výchove a vzdelávaniu na našich evanjelických školách a verejných školách vyučujúc náboženskú výchovu. Pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského (432.výročie narodenia), máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou napĺňajú aj službu a poslanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

 

Prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna. Buďte nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú, mnohonásobne aj tí, ktorí sú z Ukrajiny. Sami ste rodičmi a svoje deti milujete. V rámci možností zmierňujme sociálnu izoláciu, dávajme nádej skrze svojho poznania na pozitívnu zmenu a psychickú pohodu žiakov. 

 

Formovanie charakteru, morálky, detí a žiakov, nie je výberová, alebo doplnková aktivita učiteľa, ktorej sa možno zriecť, ale je z princípu neoddeliteľná súčasť vzdelávacieho procesu. Otázkou nie je, „či“ formovať charakter, ten je každopádne formovaný. Jan Amos Komenský neúnavne opakoval, že „pravé“ vzdelávanie formuje celého človeka, zložku poznávaciu, mravnú a duchovnú. Výchova znamená učiť: poznať dobro, chcieť dobro, konať dobro, a to „i když se nikdo nedívá“.   Takto to vo svojom diele: „Na charakteru záleží“ uvádza profesor Ján Hábl. Ďakujeme vám za to , že to robíte takýmto spôsobom aj vy. 

 

Do ďalšej práce vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: Božieho požehnania. 

 

V Prešove, 28. marca 2024