Chvála súcej ženy

Chvála súcej ženy

Medzinárodný deň žien, pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie povinného desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Medzinárodný deň žien je v súčasnosti vnímaný najmä cez osobné a rodinné vzťahy ako prejav úcty k práci žien, ako prejav lásky a úcty k žene.

"Milé ženy, prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé a odvážne Božie dcéry. Prajem vám, mladším, starším, mamám, tetám, babičkám, či jednoducho vzácnym ženám, aby Vás v tento deň, ale aj v ďalších dňoch Vášho života sprevádzala pohoda, porozumenie a najmä Božia láska." Ivan Eľko, generálny biskup ECAV 
Chvála súcej ženy... Pr 31, 25-26, 30-31
"Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach!"