Biskupom ZD ECAV je opäť Ján Hroboň

Biskupom ZD ECAV je opäť Ján Hroboň

Na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu, dňa 24.5.2024, bolo okrem iného v programe aj vyhlásenie výsledkov sčítania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb predsedníctva ZD –dištriktuálneho biskupa. 

Z dvoch kandidátov získala Doc. ThDr. Sidonia Horňanová 2822 hlasov, čo je 42,32% a Mgr. Ján Hroboň 3731 hlasov, čo je 55,95% z celkového počtu voličov 6668. 

Do funkcie dištriktuálneho biskupa bol na ďalšie šesťročné funkčné obdobie nadpolovičnou väčšinou zvolený Mgr. Ján Hroboň. 

Výsledky volieb budú vyhlásené v CZ ZD dňa 2. júna 2024 a od tohto termínu sa počíta 15-dňová apelačná doba.